LA JUSTÍCIA GRATUÏTA A LA COMUNITAT VALENCIANA (2015-2018)

Dirección General de Reformas Democráticas y acceso a la justicia

Resum


Aquest article recopila i plasma les principals novetats que -des del punt de vista
legislatiu, pressupostari i de millora del sistema (procés de transformació digital: expedient
electrònic i carpeta ciutadana)- han permés millorar el funcionament de la justícia
gratuïta com a servei públic.
Prenent com a punt de partida la situació de la justícia gratuïta en els últims anys (2015-
2018) així com les idees i propostes manifestades en el si del Consell Assessor d’Assistència
Jurídica Gratuïta, reunit per primera vegada en 2017, i sobre la base dels resultats obtinguts
en aquell, aquest document pretén reprendre les idees i propostes manifestades en
aquest fòrum i analitzar el seu grau d’implantació amb la finalitat de prendre consciència
dels objectius aconseguits i afrontar les deficiències existents per a la millora del sistema..


Paraules clau


Justicia gratuita; servicio público; mejora del sistema.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2021 Drets.Revista Valenciana de Reformes Democràtiques

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons