IMPACTE DE LES DENÚNCIES INTERPOSADES EN L’OFICINA DE DENÚNCIES I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE VALÈNCIA EN EL PROCEDIMENT JUDICIAL POSTERIOR. PRIMER SEMESTRE EN FUNCIONAMENT (ABRIL 2019 – OCTUBRE 2019)

Maria A Almiñana Tudela, Paula Gomis Navarro

Resum


Quan una dona pren la iniciativa de denunciar fets constitutius de violència de
gènere es troba, com a mínim, frustrada, decebuda, sense saber què fer, per la qual cosa
sentir-se acompanyada en el procés que ha decidit iniciar esdevé fonamental. D’aquesta
necessitat sorgeix l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de
Gènere de València (ODAVVG), experiència pionera a Espanya. Aquesta investigació
persegueix un doble objectiu: determinar el perfil de les víctimes de violència de gènere
i el dels presumptes agressors, i conéixer l’impacte de la posada en marxa de l’ODAVVG
tant en la investigació policial com en el procediment judicial posterior. Per a dur a terme
aquest estudi, s’han consultat diferents bases de dades com ara: el Sistema de registres
administratius de suport a l’Administració de justícia, el Sistema de seguiment integral
en casos de violència de gènere, o l’aplicació informàtica de registre d’actuacions de
les OAVD. Els resultats de la investigació han mostrat que: (a) víctimes i agressors són
principalment de nacionalitat espanyola, (b) quasi la meitat del total de dones que ha
interposat denúncia ja havia denunciat anteriorment, (c) els delictes que més apareixen
són el de maltractaments en l’àmbit familiar, amenaces i trencament de condemna, (d)
el maltractament psicològic es dona en totes les dones que han acudit a l’ODAVVG, (e)
el 68,52 % de les víctimes que han interposat una denúncia estan protegides i (f) més de
la meitat dels procediments judicials iniciats estan actualment en tràmit. Les dades que
ofereix el present estudi mostren que l’ODAVVG es presenta com un espai segur on les
dones poden interposar una denúncia en un lloc on les atenen professionals de diferent
índole especialitzats en matèria de violència de gènere. Això permet fer atestats més
complets que es tradueixen en procediments judicials amb més garanties


Paraules clau


Víctimas de violencia de género; atención integral; interposición denuncia; procedimiento judicial; medidas de protección

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2021 Drets.Revista Valenciana de Reformes Democràtiques

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons